Ürün Kategorileri

Okul Öncesi Eğitiminde Aile Katılımının Önemi

Okul öncesi dönemde, çocuğa dış dünyayı tanıma olanağı veren, ona çeşitli alışkanlıklar kazandıran temel kurum ailedir. Çocuk aile içinde temel öğrenme için gerekli deneyimleri kazanırken, okulöncesi eğitim kurumlarında bu deneyimleri pekiştirme ve zenginleştirme fırsatı bulur.

 Aile katılımı, okulöncesi eğitim programının önemli parçasını oluşturmakta ve bu kurumda verilen eğitimin devamlılığı, ailenin çocuğu daha iyi tanıması, program konusunda bilgi sahibi olabilmesi için aile katılımının planlı olarak yapılması gerekmektedir.

Aile katılımı; ailelerin desteklenmesi, eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evreleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artışı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Aile katılımı, bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir; görünmeyen programın temel kurum olduğu kadar çocukların dünyaları arasında da tutarlılık köprüsü oluşturur.

Aile katılımı yüksek olduğunda öğretmenler; çocuklar hakkında ev ve aile ortamlarını da içeren daha geniş bir perspektife sahip olacaklarından, çocukların ev bağlantılı bireysel gereksinimlerine, stres etkenlerine ve değişimlerine daha duyarlı olarak, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını daha anlayışlı ve çocuk merkezli etkin bir biçimde karşılanmasına yardımcı olurlar. Veliler öğretmenlere yardımcı olabilecek özel bilgi ve yeteneklere sahip olabilirler. Evle eğitim kurumu arasındaki bu paylaşım, iletişim ve katılımın planlı bir şekilde ele alınması hem velilerin hem de öğretmenlerin çocuğun gelişimine ilişkin isteklerini gerçekleştirmede fırsat yaratır.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN AİLE KATILIMININ FAYDALARI

  • Çocuğu mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlamak.
  • Okul ile ev arasında, çocuğa gösterilebilecek farklı eğitim tutumlarını ortadan kaldırmak.
  • Evin devamı olan güvenilir ortamda daha iyi bir öğrenme fırsatı yaratabilmek.
AİLE AÇISINDAN AİLE KATILIMININ FAYDALARI
  • Çocukların eğitimlerinde kendi rollerinin öneminin farkına varabilmek.
  • Çocuğun gelişimine çok yönlü olarak katkıda bulunabilmek
  • Bu konuda kendine güven duyabilmek.
  • Kendi ilgi yetenek ve becerilerinin farkına varabilmek.
  • Çocukla sağlıklı iletişim kurabilmek.
  • Zaman ayıramamaktan dolayı duydukları suçluluk duygusunu yok edebilmek.
  • Yeni beceriler kazandırabilmek
OKULUMUZ ÖĞRETMENLERİNCE AİLE KATILIMI NASIL SAĞLANMALIDIR?
Biz öğretmenler biliyoruz ki eğitim ailede başlayıp okulda devam eden bitmeyen bir süreçtir. Sizler bu sürece etkin olarak katıldığınızda hedeflediğimiz araştıran-soran-sorgulayan çocuk profiline ulaşmamız daha kolay olacaktır.

Bunun için aylık bültenler ve ara iletişim yazıları sayesinde sizlerden isteyeceğimiz projeleri aşağıdaki kriterlere uygun olarak ve verilen zamanda göndermeniz; öğrencimizin sorumluluğunu yerine getirme ve arkadaşları arasında kendini rahatlıkla ifade edebilmesini ve özgüven gelişimini destekleyecektir.

Bültende yazılı olan çalışmanın içeriği önce öğrencimizle paylaşılmalıdır.
Yapılacak çalışmanın araştırmalarının nasıl yapılacağı öncelikle öğrencimize sorulmalı, proje için yapılacak araştırmaların öğrencilerimiz tarafından yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.
Öğrencimizle vereceğiniz ortak karar üzerine aile katılımı etkinliklerini bilgisayar ortamında veya kütüphane ve kitapevi araştırmaları ile hazırlanmasına, proje hazırlandıktan sonra istenilen tarihte okula gönderilmesine özen gösterilmelidir