A Grubunda İlkokula Hazırlık Grubu

Ürün Kategorileri

A Grubunda İlkokula Hazırlık Grubu

 

Tam gün : 08.00 - 17.30
İlköğretime gidecek olan çocuklarımızın hazırlandığı gruptur.
Okulöncesi hazırlık grubu öğrencilerimizin, ilk okul eğitimi öncesinde oryantasyon süreci ile eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı temel kazanımları istenilen seviyeye çıkarmaktayız.

Okulumuz ANASINIFI eğitim programını uygular, e-okul sistemi ile öğrenci kaydeder.
ve tüm öğrenci işleri buna bağlı olarak yasal olarak yürütür.

6 yaş anasınıfımız da kontenjanımız sınırlı olup çocuklarımız, gerek kas gelişimi evrelerine yönelik çalışmalarla gerekse de okuma yazmaya hazırlık programı çalışmaları ile desteklenerek ilkokula hazırlanmaktadır.

İlkokula hazırlık sınıfı içerisinde akademik çalışmaların yanı sıra 6 yaş çocuklarımızın ilköğretime davranışsal ve duygusal olarak da hazırlanmaları sağlanır. Özellikle belirli bir ders süresi boyunca dikkatlerini yoğunlaştırma, söz isteme, sunum yapabilme, konuşan arkadaşlarını dinleme becerileri kazandırılır