Ürün Kategorileri

Her gün bir sorumluluğum var


PAZARTESİ-CUMA : Oyuncak Günü
Hangimiz kendimizi daha güvende ve mutlu hissetmeyiz, yanımızda en sevdiğimiz oyuncağımız olduğunda. Her pazartesi ve Cuma günü, yaş gruplarımıza uygun eğitici aynı zamanda da eğlenceli oyuncaklarımızı okulumuza getirip arkadaşlarımızla yeni paylaşımlarda bulunup akşam oyuncaklarımızı eve geri getireceğiz.

PAZARTESİ:Artık Materyal Günü
Yıl boyunca her hafta Pazartesi günü evimizde kullanmadığımız (tuvalet kâğıdı rulosu, düğme, kumaş, şişe vb artık malzemeleri öğrenciler okula getiriyor yaratıcılık köşemize ve  Gems projelerimizde kullanıyoruz.

SALI: Kitap Günü
Öğrencilerimiz belirlenen günde evden birlikte seçtiğiniz,üzerinde ismi yazılı kitabı okula getirdiği gündür.Sınıfta kitaplar okunur ve incelenir.Okunan kitap eve geri gönderilir.öğrencilerin sene boyunca farklı kitaplarla tanışmalarıamaçlanır.
Bu çalışmayla birlikte amacımız öğrencinin kitap kullanma alışkanlığını ve hayal gücünü arttırma,yaratıcılık,problem çözme,etkin dinleme,kısa ve uzun süreli hafıza becerilerini geliştirmektir.

ÇARŞAMBA: Puzzle Günü
Puzzle gününde öğrencilerimizin yaşlarına uygun, evlerinden getirdikleri Puzzle’ları okulda tamamlamaları istenerek; parça-bütün ilişkisi kurma, dikkatini toplama, odaklanma ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA: Ritmik Sayma
Sayma Zamanı etkinliği, her çocuğun görevli olduğu günde,  evinden getirdiği farklı sayıda ve özellikteki nesneyi grup önünde arkadaşlarına saymasını kapsamaktadır.

Size gönderilen mail sisteminde ismi yazılı olan görevli öğrencinin evinden kendi belirlediği ve sayılabilecek kadar nesneyi getirmesi istenir. Öğrenci öğretmenin rehberliğinde bütün arkadaşlarının görebileceği U şeklinde oturma düzenindeki yerini alarak getirdiği nesneyi arkadaşlarına gösterir ve kaç tane olduğu ile ilgili tahminde bulunmalarını ister, daha sonra hep birlikte sayma etkinliği gerçekleştirilir.
Sayma zamanı etkinliği sürecinde getirilen ve sınıftaki nesnelerle gruplama, sırala ve örüntü çalışmaları yapılabilmektedir.

SALI-PERŞEMBE: Göster-Anlat Günü
Hedef:
Bu etkinliğimizde, özlü iletişim becerilerini geliştirme, düşüncelerini ifade ederken dil kurallarına uygun davranma ve sözcük dağarcığını geliştirme, grup karşısında konuşabilme geçmiş yaşantılarını ifade ederek belleği uyarma, betimleme-gözlem aktarma becerisini arttırma, düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, soru sorma, akıl yürütme gibi zihinsel süreçleri geliştirme, duygularını grupla paylaşma becerilerinin güçlenmesini hedeflemekteyiz.

Uygulama:
Size gönderdiğimiz mail sisteminde ismi yazılı olan görevli öğrenciye göster-anlat görevi verilerek evinden kendi belirlediği bir eşyayı getirmesi istenir. Öğrenci eşya kendi seçtiği bir gizli torbanın içindeyken getirdiği nesneyi arkadaşlarına göstermeden önce dokundurur ve tahminde bulunmalarını ister, daha sonra çıkarıp göstererek anlatımını yapar, eşya uygunsa elden ele geçirilmesi, dokundurulmasına izin verir. Öğretmen ve arkadaşları sunum esnasında öğrenciyi konuşturmak ve daha çok bilgi almak için 5N 1K sorularını sorar.

Örneğin;
Neden bu nesneyi getirmek istedin?
Ne zaman ve nerden aldın?
Kim aldı? gibi.

Ayrıntılarıyla birlikte açıkladığımız etkinliğimizin bireysel hedeflerinin yanında, kendine ait bir eşyanın paylaşımı, okula zamanında getirilmesi, korunması ve tekrar eve götürülmesi konusundaki genel hedeflere de hizmet etmektedir. Belirlenen hedeflerin kazandırılmasında vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.